Kontakt

Administrativni kontakti 

Irena Bryma

Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë

Tel: +383 (0)38 212 345

irena.bryma@arkep-rks.org

Kontakti za tehničke usluge 

Liridon Hoti

Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë

Tel: +383 (0)38 212 345

Mob: +383 (0)44 49 09 25

liridon.hoti@arkep-rks.org

Shpend Lutfiu

Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë

Tel: +383 (0)38 211 025

Mob: +383 (0)44 98 66 77

shpend.lutfiu@arkep-rks.org

Kontakt

 Član na:

Fajlova


Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente me Raporte te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Pershkrimi