Oko KOSIX

Čvor razmenjivanja interneta (KOSIX), prvi ove vrste na Kosovu je otvoren 23. juna 2011. godine od strane Regulatornog autoriteta za telekomunikacije (RAT) i predstavlja funkcionalnu jedinicu u okviru RAT-a, koja ima za cilj razmenjivanje internet saobraćaja između provajdera usluga interneta (ISP) na Kosovu.

U realizaciji projekta za stvaranje KOSIX-a, dragocen i kontinuiran doprinos su dali: Američka agencija za pomoć i međunarodni razvoj (USAID) pruženo kroz njihov Program za privatno preduzetništvo na Kosovu (KPEP), Vlada Norveške odnosno Ministarstvo Inostranih Poslova pruženo kroz Ambasadu Norveške u Republici Kosovo, CISCO Systems International BV, i Univerziteta u Prištini koji su pružili adekvatnu prostoriju unutar prostorija Fakulteta elektronskog i kompjuterskog inženjerstva.

Prednosti KOSIX-a su višestruke, a među najvažnijim je unapređenje bezbednosti i privatnosti internet komunikacija držeći domaći lokalni saobraćaj ‘lokal’ u okviru nacionalnih granica, i ne puštajući granice Kosova kao što je bio slučaj ranije, pre stupanja na funkciji KOSIX-a. Ovo smanjuje sastavni rizik koji se pojavljuje prilikom slanja osetljivih podataka preko nacionalnih granica i preko mnogih čvorova.  

Štaviše, KOSIX ima i sledeće prednosti:

- Cena – direktno razmenjivanje saobraćaja između provajdera internet usluga smanjuje prosek troškova za bit;

 - Tehnički kvalitet – direktno razmenjivanje saobraćaja stvara brži i direktan put od jedne lokalne lokacije Interneta u drugu, smanjivanjem zakašnjenja (latency) i drugih tehničkih problema;

- Održivost/elastičnost– KOSIX omogućava stvaranje sporazuma rutiranja između ISP-a radi smanjenja kongestije i radi pružanja rezervnih puteva u slučaju prekida glavne mreže;

 - Razvoj tržišta – KOSIX može da promoviše razvoj tržišta usluga Informacione tehnologije (IKT) i novih usluga (npr. “hosting”, “cached services”, “time senzitive applications”, itd.) i usluga koje zahtevaju široki pojas i manja zakašnjenja (npr. usluge u realnom vremenu i multimedialne usluge);

- Usluge za ISP-e – KOSIX će pružati usluge za svoje članove (npr. izveštavanje saobraćaja);

 - Zajednica – KOSIX je jedna dobra mogućnost za razvijanje obrazovnih i istraživačkih projekata koja pomažu razvoj lokalne zajednice Interneta i unapređuju tržište IKT-a.

 Član na:

Fajlova


Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente me Raporte te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Pershkrimi