Mrezni saobracaj

Iz analize informacija, primećuje se da imamo konstantan saobraćaj, koji se prati kontinuirano. Dakle, na osnovu aktuelnih cifara se može navoditi da bandwidth ima stalni porast Internet razmenjivanja.

Tokom ovog vremenskog intervala je praćen ukupan saobraćaj četiri ISP-a. U nastavku je predstavljen ukupan saobraćaj tokom 2011, 2012, 2013 i 2014. godine.

 Član na:

Fajlova


Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente me Raporte te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Pershkrimi